Červenec - Cvičení Sokola srbského na dvoře sokolovny 1912

Z kalendáře "Tábor 2006" vydáném muzeem Šechtl a Voseček