Tábor z fotografií Josefa Jindřicha Šechtla

Fotografie z kalendáře muzea Šechtl Voseček pro rok 2008.

V roce 2007 vydala: Marie Šechtlová / fotografie: Josef Jindřich Šechtl / grafická úprava: Jakub Troják / úprava fotografií: Jan Hubička / překlad: Eleonor Schlee a John Titchener / tisk: Durabo Čelákovice

Titul: Jordán, 1925–1929 Leden: Kašna na náměstí Mikuláše z Husi, 1920–1925 Únor: Červený altánek v Holečkových sadech, 1926–1929

Březen: Pohled na Staré Město z náměstí Mikuláše z Husi, 1922–1928 Duben: Mariánské loubí „U Těšitelů“, nyní vchod do galerie A.D. 1551, 1929–1931 Květen: Pohled do Koželužské ulice, 1900–1905

Červen: Provaznická ulice, 1920 Červenec: Pražská ulice, 1900 Srpen: Pohled z domu čp. 140 v Koželužské ulici, 1925–1930

Září: Pohled z Dlouhé ulice na Děkanský chrám, 1920 Říjen: Špitální náměstí, 1929–1931 Listopad: Jan Voseček s malým Josefem Šechtlem v Holečkových sadech, 1929–1930

Prosinec: Hrad Kotnov, 1924–1928