březen: Svatošova ulice; osmdesátá léta.

Svatošova ulice; osmdesátá léta. Tahle paní, která si nese nákup, měla štěstí hned dvakrát: jednak o svém fotografování nevěděla a jednak si ji na mušku vzalo laskavé Šechtlovic oko. Dnes by ji z podobného úhlu snímala bezpečnostní kamera. A ta vůbec není laskavá…