Tábor 2013: Listopad

Žižkovo náměstí, císařské manévry. Páni důstojníci, představitelé města, četník, šofér. Ale kde jsou obyčejní vojáci? Vždyť nebýt jich, musela by si tato honorace hledat jiný důvod k předvádění před lidmi.

Císařské manévry na Žižkově náměstí roku 1913. Manévry čili cvičení c. a k. armády, respektive c. a k. válečného námořnictva se konaly takřka každoročně, avšak za císařské byly považovány jen ty, jichž se Jeho Veličenstvo zúčastnilo osobně. V čele manévrů stál ředitel cvičení – übungdirektor, jmenovaný panovníkem. Ředitelem cvičení dlouho býval polní maršál Erzherzog Albrecht a po něm šéf generálního štábu. fotografoval Josef Jindřich Šechtl roku 1913
Imperial manoeuvres on Žižka Square, 1913.