Červenec: Číslo popisné 344, Dlouhá ulice

Zde bydlel nejstarší táborský vodák Václav Poněšický, který zodpovídal za rozvod vody do městských kašen. Kolem roku 1915 tam býval hostinec a kavárna U Třech kopů a dům tehdy vlastnila Marie Schönová, vdova po dlouholetém táborském purkmistrovi. Restaurace U Šetků v domě fungovala ještě v šedesátých letech dvacátého století.