Varna v Parostrojním pivovaru pravovárečného měšťanstva