Přestavba staré spořitelny v Táboře, stav před přestavbou roku 1914

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 05-Jan-2010, 01:17