Kasárna dělostřeleckého pluku v Táboře, návrh prof. T. Petřík, 1930