Rybník patřil hraběti Harrachovi a nyní pozemkovému fondu. Je obhospodařován Rybářstvím Strkov. Foto 12. 7. 2005

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013