Vlevo vstupní pavilon, uprostřed brána a pavilon výstavy čsl. válečnictví, vpravo reklamní a osvětlovací věž, 1929