Litografická pohlednice ilustruje barevnost pavilonů