Sjezd Čsl. národní demokracie, 11. srpna 1929 (Joža Konečný, Josef Gutwald, MuDr. Rychetník, p. Charvátová, p. Konečná, p. Charvát, prof. Adolf Kroupa)