Návštěva prezidenta T. G. Masaryka na výstavě, 30. června 1929 (italský legionář; Antonín Chmel; poslanec Křemen; okr. Hejtman Dr. Ladislav Vojta; premiér Fr. Udržal – protektor výstavy; tajemník prezidentské kanceláře; div. gen. S. Čeček; prezident T.G. Masaryk; místní důstojník, ruský legionář, důstojník fr. legie Vosátka; italský legionář)