Děvenky vítající prezidenta T.G. Masaryka, 30. 6. 1929