PrevPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPrev Prev

1932: Selská jízda


? 123 políček

Fotografie ze selské jízdy patří k prvním komerčním fotografiím na kinofilmu. To, že kinofilm byl připraven na zakázku, je znát nejen podle rozsahu reportáže, ale i podle toho, že jednotlivá políčka jsou číslována a ta určená k reprodukci označena procvaknutím perforace.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 22-Jan-2013