PrevPhotoPhotoPrev Prev

1945: Osvobození


políček

Fotografie z osvobození, stejně jako pravděpodobně velká část fotografií z okupace byla odevzdána v 50. letech Domu osvety. Jejich další osud se nepodařilo dopátrat a proto jsme zde výstavu doplnili několika fotografiemi Josefa Jindřicha na jiné materiály. Na skupinové fotografii je uprostřed Josef Jindřich.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 22-Jan-2013