PrevPhotoPhotoPhotoPhotoPrev Prev

1948: Pohřeb prezidenta Edvarda Beneše


Kodak Nitrate 71 políček

Pohřeb Edvarda Beneše v jeho vile v Sezimově Ústí fotografovala celá rodina: Josef Jindřich, syn Josef se ženou Marií Šechtlovou na formát 6×6 cm i na velký fotoaparát 13×18 cm. Marie také celý obřad filmovala na formát 8 mm. Fotografie na kinofilm tak byly pořízeny spíše pro jistotu. Josef Jindřich vystavoval fotografie Edvarda Beneše ve výloze atelieru až do své smrti (a to i po jeho združstevnění).

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 22-Jan-2013