Prev Photo Photo Prev Prev

1945: Osvobození

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


políček

Fotografie z osvobození, stejně jako pravděpodobně velká část fotografií z okupace byla odevzdána v 50. letech Domu osvety. Jejich další osud se nepodařilo dopátrat a proto jsme zde výstavu doplnili několika fotografiemi Josefa Jindřicha na jiné materiály. Na skupinové fotografii je uprostřed Josef Jindřich.