Digitální archiv

Návrat Karla Kramáře a Václava Jaroslava Klofáče z Paříže, 1918 (na Táborském nádra¾í)

Š&V Digitální archiv Fotoreportáž Návrat Karla Kramáře a Václava Jaroslava Klofáče z Paříže, 1918 (na Táborském nádra¾í)

Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora

Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora příjezd vlaku Příjezd Václava Klofáče
Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora
1918
Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora
1918
příjezd vlaku
1918
Příjezd Václava Klofáče
1918
Karel Kramář a Václav Jaroslav Klofáč v Táboře Kramář a Klofáč v Táboře 1918 Příjezd Dr. Kramáře Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora
Karel Kramář a Václav Jaroslav Klofáč v Táboře
1918
Kramář a Klofáč v Táboře 1918
1918
Příjezd Dr. Kramáře
1918
Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora
1918
Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora ministr Kramář a Klofáč v Táboře 1918 při návratu z Paříže
Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora
1918
ministr Kramář a Klofáč v Táboře 1918 při návratu z Paříže
1918
 

Archiv byl naposled obnoven 03.03. 2024 a obsahuje 34750 záznamů

Napište nám, víte-li nějaké informace o fotografiích, nebo máte-li zájem o reprodukce či jiné využití fotografií. Práva vlastní Marie Michaela Šechtlová. Správce fotobanky Jan Hubička.