Digitální archiv

Nový židovský hřbitov - hroby


Tábor, Nový židovský hřbitov, Pavla Hermannová 1850-1926 Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Katzová, Pavla Herrmannová Tábor, Nový židovský hřbitov, Bernard Guttmann, Sali Gutmannová, Anna Katzová Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna katzová
Tábor, Nový židovský hřbitov, Pavla Hermannová 1850-1926Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Katzová, Pavla HerrmannováTábor, Nový židovský hřbitov, Bernard Guttmann, Sali Gutmannová, Anna KatzováTábor, Nový židovský hřbitov, Anna katzová
Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Katzová Mandlerová 1864-1925 Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz 1853-1921 starosta Mezimostí,manželé Goldsteinovi, Rudolf Weiner Tábor, Nový židovský hřbitov, Mendl, Guttmann, Guttmannová Tábor, Nový židovský hřbitov, Emil Fischel
Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Katzová Mandlerová 1864-1925Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz 1853-1921 starosta Mezimostí,manželé Goldsteinovi, Rudolf WeinerTábor, Nový židovský hřbitov, Mendl, Guttmann, GuttmannováTábor, Nový židovský hřbitov, Emil Fischel
Tábor, Nový židovský hřbitov, Emil Fischel Tábor, Nový židovský hřbitov, Olga Synková roz, Lustigová Tábor, Nový židovský hřbitov, Ludvík Lustig 1861-1930 Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz
Tábor, Nový židovský hřbitov, Emil FischelTábor, Nový židovský hřbitov, Olga Synková roz, LustigováTábor, Nový židovský hřbitov, Ludvík Lustig 1861-1930Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz
Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz
Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel KatzTábor, Nový židovský hřbitov, Karel KatzTábor, Nový židovský hřbitov, Karel KatzTábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz
Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz starosta Mezimostí Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Kátzová Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Kátzová zemřela 25.12.1925 v Mezimostí
Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz starosta MezimostíTábor, Nový židovský hřbitov, Anna KátzováTábor, Nový židovský hřbitov, Anna Kátzovázemřela 25.12.1925 v Mezimostí
Tábor, Nový židovský hřbitov, Hugo Emma Mendlovi Tábor, Nový židovský hřbitov Hugo Emma Mendlovi Tábor, Nový židovský hřbitov, Hugo Ema Mendlovi Tábor, Nový židovský hřbitov, Bernard Guttmann Sali Guttmannová
Tábor, Nový židovský hřbitov, Hugo Emma MendloviTábor, Nový židovský hřbitov Hugo Emma MendloviTábor, Nový židovský hřbitov, Hugo Ema MendloviTábor, Nový židovský hřbitov, Bernard Guttmann Sali Guttmannová
Tábor, Nový židovský hřbitov Bernard Guttmann, Sali Guttmannová Tábor, Nový židovský hřbitov, manželé Goldsteinovi Bohumil Emílie Tábor, Nový židovský hřbitov MUDr. Viktor Guttmann profesor lékařské fakulty pražské Tábor, Nový židovský hřbitov,MUDr. Viktor Guttmann  profesor lékařské fakulty pražské
Tábor, Nový židovský hřbitov Bernard Guttmann, Sali GuttmannováTábor, Nový židovský hřbitov, manželé Goldsteinovi Bohumil EmílieTábor, Nový židovský hřbitov MUDr. Viktor Guttmann profesor lékařské fakulty pražskéTábor, Nový židovský hřbitov,MUDr. Viktor Guttmann profesor lékařské fakulty pražské
Tábor, Nový židovský hřbitov, Josef Moravec Antonie Moravcová Nový židovský hřbitov, hrob Josef Moravec Antonie Moravcová Tábor, Nový židovský hřbitov, Jiří Guttmann 1869-1929 nový židovský hřbitov Eliška Penížková Mořic Penížek
Tábor, Nový židovský hřbitov, Josef Moravec Antonie MoravcováNový židovský hřbitov, hrob Josef Moravec Antonie MoravcováTábor, Nový židovský hřbitov, Jiří Guttmann 1869-1929nový židovský hřbitov Eliška Penížková Mořic Penížek
Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Ludvík Lustig 19.10.1861-5.3.1930 Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Olga Synková rozená Lustigová Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Emil Fischel Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Emil Fischel
Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Ludvík Lustig 19.10.1861-5.3.1930Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Olga Synková rozená LustigováTábor, Nový židovský hřbitov, hrob Emil FischelTábor, Nový židovský hřbitov, hrob Emil Fischel
Tábor, Nový židovský hřbitov,hroby socha Anny Šechtlové hrob Anny Šechtlové
Tábor, Nový židovský hřbitov,hrobysocha Anny Šechtlovéhrob Anny Šechtlové
 

Archiv byl naposled obnoven 08.05. 2018 a obsahuje 33876 záznamů

Scanujeme přibližně 50 fotografií za týden. Online verzi archivu obnovujeme pravidelně několikrát do měsíce.

Napište nám, víte-li nějaké informace o fotografiích, nebo máte-li zájem o reprodukce či jiné využití fotografií. Práva vlastní Marie Michaela Šechtlová. Správce fotobanky Jan Hubička.