Digitalizujeme archiv


Prohlédněte si archiv online

Z téměř 100 let činnosti atelieru Šechtl a Voseček se zachoval unikátní archiv přibližně 9000 skleněných negativů, 10000 kinofilmových záběru a desetitisíce až statisíce záběrů na svitkových a plochých filmech. Během našeho projektu plánujeme všechny negativy zdigitalizovat a zpřístupnit veřejnosti jak na internetu (https://sechtl-vosecek.ucw.cz) tak v Muzeu Šechtl a Voseček na počítači. Doufáme, že se podaří zmapovat celý archiv a určit jednotlivé fotografie.

Každý negativ 13×18 či 18×24 cm je digitalizován ve vysoké kvalitě – 2400 bodů na palec a 65536 odstínech šedi. Použitý scanner (Epson 4990) svými parametry kvalitní digitalizaci i problematických černobilých negativů velkého formátu. (V našem strojovém parku je také Nikon Coolscan 9000ED pro digitalizaci plochých filmů, Minolta DiMAGE 5400 pro digitalizaci kinofilmu a Eversmart Supreme pro velké filmy a negativy) Při plné kvalitě se u většiny negativů zachytí i zrno materiálu a nerovnosti v emulzi. Prohlédněte si fotografii zpřístupňenou v plné kvalitě 350 megapixelů a výřez z neobvykle kvalitního kolodiového negativu z roku 1876, kde jde v trafice přečíst nápais „Povstání v Bosně“

Z běžného snímku vznikne digitální obraz velikosti 100 až 900 megapixelů. Ty jsou komprimovány bezztrátově ve formátu JPEG2000 na velikost přibližně 300 megabajtů, ze kterého pořizujeme 3 kopie. Mezi dubnem 2004 a prosincem 2006 jsme zpracovali přibližně 8000 negativů a uložili asi 6 terabajtů dat. Zpracování jednoho negativu trvá asi 20 minut a proto jsme prací na samotném scanování strávili asi 2600 hodin.

Od března 2005 do května 2007 jsme také zdigitalizovali 8432 políček kinofilmu dochovaných z tvorby Josfa Jindřicha Šechtla pomocí specializovaného scanneru Minolta 5400. Soubor byl poprvé představen na 9. výstave muzea Šechtl a Voseček v roce 2007.

V prosinci 2007 jsme začali digitalizovat svitkové filmy z 50. až 90. let 20. století na specializovaném skeneru Nikon CoolScan ED 9000.

V zíří 2011 jsme koupili skener Eversmart Supreme pro digitalizaci velkoformátových negativů.

Projekt probíhá za podpory Jihočeského kraje a města Tábora.

Podrobněji se o digitalizaci dočtete v našem textu na Wiki CiTEM.

Current archive of the negatives Current archive of the negatives
Archiv je momentélně uložen například i v našem kredenci
Po digitalizaci ale dávame negativy do nových krabic a fotoneutrálních obálek
Připravujeme také stavbu klimatizovaného uložiště z kontrolovaným klimatem, abychom prodloužili životnost dnes již často velmi poškozených negativů.