Poděkování

Téměř všechna práce na digitalizačním projektumuzeu je neplacená a nic z toho by se nemohlo uskutečnit bez mnoha dobrovolníků. Děkujeme zejména (v abecedním pořadí):
Andrewu Godallovi
za překlady textů z výstav do angličtiny
Yvettě Dorflové
za pomoc při určení fotografií příbuzných Boženy Němcové
paní Frankové
za vyhledání archiválií týkajících se Táborského sokola
architektovi Jankovcovi a Kristiánovi
za pomoc při určování fotografií starého města
Jiřímu Kohoutovi
za velkou pomoc při určování fotografií v archivu a odhalení mnoha chyb a nedostatků, za zapůjčení četných fotografií a pohlednic z jeho velké sbírky a za průvodcování v našem muzeu
Jiřímu Kořalkovi
za pomoc při přípravě výstavy o Alexandru Seikovi
paní Lukšičkové
za zapůjčení mnoha fotografií Táborského sokola a pomoc při identifikaci ostatních
Martinu Marešovi
za poskytnutí serveru pro WWW stránky
Philu Michelovi
za radu založenou na bohatých zkušenostech při provádění podobného projektu v kongresové knihovně
papírnám Neograf
za přípravu speciálního papíru pro albumínové fotografie
paní Pražákové a ostatním zaměstnancům Husitského muzea v Táboře
za pomoc při přípravě výstavy o Alexandru Seikovi
Pavlu Scheuflerovi
za odbornou pomoc při archivaci i datování fotografií, výrobě albumínového papíru a za zahájení několika výstav našeho muzea
Lence Schleeové a Johnovi Titchenerovi
za překlady textů z výstav do angličtiny
Martinu Schmittovi
za pomoc při určení fotografií Pehřimova
rodině Škrlově
za provozování muzea i rekonstrukci prostor, ve kterých se nachází
doktoru Teclovi, paní Prchlíkové a ostatním zaměstnancům Táborského archivu
za laskavé vyhledání a zapůjčení negativů a dalších archiválií umístěných v Táborském archivu
Jakubovi Trojákovi
za typografii pozvánek, plakátů, pohledů a kalendáře
Petře Vávrové
za pomoc při výrobě albumínového papíru
Tomášovi Zahradníčkovi a Pavlovi Schaffhanzovi
za pomoc při určení fotografií České sibiře.

Prohlédněte si také poděkování k výstavě Prokudina-Gorského

Děkujeme také Jihočeskému kraji za dotaci na zachování movité kulturní památky, Městu Tábor a panu starostovi Františku Dědičovi za podporu muzea.

Digitalizaci fotografií provádí Marie Michaela ŠechtlováJan Hubička.
Fotografické zvětšeniny Eva HubičkováMarie Šechtlová.
Potřebný hardware i software, digitální tisky a WWW stránky zajišťuje Jan Hubička.