Černohorský důstojník z Cetynje, asi 1910, kolorovaný diapositiv 8x8 cm