Přestavba staré spořitelny v Táboře, stav před přestavbou roku 1914