Prev Photo Photo Photo Photo Photo Photo Prev Prev

1934: Krásy Táborska

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


Kodak Nitrate 64 políček

V letech 1930 – 1934 připravil Josef Jindřich cyklus kolorovaných diapozitivů krás okolí Tábora pravděpodobně na zakázku Klubu turistů. Ručně kolorované diapozitivy velikosti 8×8 cm se běžně používaly při vlastivědných přednáškách už od počátku století.

Vlastní diapozitivy se částečně dochovaly v rodinném archívu, 242 dalších diapozitivů nám poskytl k digitalizaci Zdeněk Flídr. Jiří Čikeš věnoval do archívu muzea 36 diapozitivů. Za poskytnutí jejich diapozitivů děkujeme. Téměř ke všem diapozitivům se dochovaly i původní černobílé negativy umožňující zajímavé porovnání negativu s výslednou prezentací fotografie.