Digitální archiv

Život v socializmu

Š&V Digitální archiv Fotoreportáž Život v socializmu

Vítání občánků

Vítání občánků pionýrský tábor pionýrský tábor pionýrský tábor
Vítání občánkůpionýrský táborpionýrský táborpionýrský tábor
pionýrský tábor knihovna v knihovně hasič
pionýrský táborknihovnav knihovněhasič
knihovna cvičení cvičení domov důchodců
knihovnacvičenícvičenídomov důchodců
domov důchodců knihovna knihovna
domov důchodcůknihovnaknihovna
v knihovně Večerní škola loutkové divadlo na výstavě
v knihovněVečerní školaloutkové divadlona výstavě
vojáci na výstavě na výstavě výstava z Kuby výstava z Kuby
vojáci na výstavěna výstavěvýstava z Kubyvýstava z Kuby
Revoluční Kuba ve fotografii, Václavské náměstí Václavské náměstí knihovna večerní škola
Revoluční Kuba ve fotografii, Václavské náměstíVáclavské náměstíknihovnavečerní škola
svatba na MNV knihovna knihovna večerní škola
svatba na MNVknihovnaknihovnavečerní škola
na vsi cvičení,gymnastika na vsi večerní škola
na vsicvičení,gymnastikana vsivečerní škola
domov důchodců inženýři knihovna ve škole
domov důchodcůinženýřiknihovnave škole
portrét žáci a globus samoobsluha loutkové divadlo
portrétžáci a globussamoobsluhaloutkové divadlo
žáci s modelem zubař dívka na sídlišti Domov důchodců
žáci s modelemzubařdívka na sídlištiDomov důchodců
Školka
Školka
 

Archiv byl naposled obnoven 03.03. 2024 a obsahuje 34750 záznamů

Napište nám, víte-li nějaké informace o fotografiích, nebo máte-li zájem o reprodukce či jiné využití fotografií. Práva vlastní Marie Michaela Šechtlová. Správce fotobanky Jan Hubička.