Josef Jindřich Šechtl: Deník fotografa, 1928–1954

Přebal knihy Josef Jindřich Šechtl: Deník fotografa, 1928–1954

Tábor, (první den syna Josefa v nové škole na Maredově Vrchu)

Žižkovo náměstí, Tábor, (za povinné účasti obyvatel Táborska manifestovala vláda 20. 6. 1942 protektorátní politiku; projevy přednesli předseda kabinetu Jaroslav Krejčí, ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec a ministr zemědělství a lesnictví Adolf Hrubý)

Anotace:

Cvičení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, Tábor, 1939–1945

Deník fotografa 1928–1954 oslovuje osobitostí vidění Josefa Jindřicha Šechtla (1877–1954). Autorovi nestačilo uspokojit očekávání technicky a kompozičně precizním snímkem. Zajímalo ho nekonvenční komentování doby. Projevuje se volbou motivů i letmým podáním záběrů kinofilmovou kamerou Leica. Rozhodující předností je subjektivita postřehů a soustavné proměňování osudu ve vědomí. Historiografie napojená na velká centra dlouho táborského tvůrce zanedbávala. Nicméně rod Šechtlů vytváří a šíří fotografické památky na život svůj i svých současníků pátou generaci. Studie Josefa Mouchy vřazuje Josefa Jindřicha Šechtla do odpovídajících světových souvislostí.

Mgr. Josef Moucha, 1956, Hradec Králové

Fotograf, kritik a teoretik fotografie, autor a kurátor vystav vystudoval periodický tisk, televizní a filmovou žurnalistiku na Karlově univerzitě (1975–1980). Byl redaktorem Revue Fotografie (1990–1995). Od poloviny 90. let působí ve svobodném povolání, publikuje nejčastěji v časopisech Literární noviny, AteliérFotograf. Uspořádal řadu osobních i kolektivních výstav, roku 1989 spoluzakládal Aktiv volné fotografie, roku 1991 Pražský dům fotografie. Podílel se na řadě projektů, mj. s kolektivem autorů na titulu Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989 (2001), řadou kapitol přispěl do obsáhlého katalogu výstavy Fotogenie identity / Paměť české fotografie (2006). Samostatně vydal eseje o historii fotografie a technických obrazech Zážitek arény (2004), novelu Mimochodem (2004) a soubor autorských profilů Obrazy z dějin fotografie české (2011).

O knize

Český název: : Deník fotografa, 1928–1954
Přední strana přebalu knihy Josef Jindřich Šechtl: Deník fotografa, 1928–1954 Anglický název: Josef Jindřich Šechtl: Photographer’s Diary, 1928–1954
Vydala , Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
Výběr fotografií:
Reprodukce:
Redakce: Josef Moucha, Marie Michaela Šechtlová, Jan Hubička
Jazyková spolupráce: Josef Musil
Překlad: Andrew Goodall, Gena Hahn, Jan Hubička, Eva Hubičková
Grafická úprava: Jakub Troják
Náklad: 1200 výtisků
ISBN 978-80-904323-3-8
První vydání, Tábor, 2013, 168 stran, 251 fotografií

Knihu v České Republice distribuuje , kde ji lze objednat i on-line. Mezinárodní distribuci zajišťuje .