Setí jetele na statku Královské české akademie hospodářské, 1913 – 1915

Jetel se sel výhradně jako prosev – zpravidla do jarních oblinin. Používal se trakařový secí stroj – jetelák, kde secí mechanizmus byl poháněn pojezdovým kolem. Po sklizni obilí se posekal nebo spásl dobytkem. Příští rok byla hlavní sklizeň jetele.