Sázení brambor na školním statku Královské české akademie hospodářské, 1913 – 1919

Ruční sázení brambor s použitím oborávacího pluhu zváného též rádlo.