Společenský život v Táboře

Právovárečnému měšťanstvu v Táboře patřila od r. 1862 budova Střelnice, která se po přestavbě r. 1893 stala důstojným centrem kulturního a společenského života ve městě.

Střelnický sál.

Osud tohoto nevlídného zasmušilého koutu, který ironicky „sálem“ jsme jmenovali, jest rozhodnut. Ve schůzi pravovárečného měšťanstva, imponující většinou přijat návrh, aby střelnice byla přestavěna. Tím dostane se potřebám společenského života i národním podnikům našim důstojného stánku, jakého trpce jsme tu postrádali.

Jak se nám oznamuje, započne se s přípravnými pracemi ihned a počátkem jara vetchá budova nynější se rozboří a v podzimu příštího roku státi bude na místě jejím skvostná dvorana, která bude nejkomfortnější a nejprostrannější na českém jihu.

— Český Jih, č. 49, 7. prosince 1892