Photo Prev Prev

1928: Výstava fotografů z povolání v Brně

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


Perutz 28 políček

První datovaný kinofilm pochází z výstavy fotografie, která se konala jako součást Výstavy soudobé kultury oslavující 10. výročí Československa. Pro tuto výstavu byl také postaven známý funkcionalistický Palác obchodu a průmyslu, dnes Pavilon A brněnského výstaviště.

Bohužel není známo, jestli ateliér Šechtl a Voseček byl na výstavě zastoupen. Dochovaný kinofilm však zachycuje několikrát muže (na vystavené fotografii stojícího vpravo), který předvádí fotoaparát Leica hloučku kolegů. Je tedy možné, že právě on prodal Leiku i Josefu Jindřichovi. Protože výstava byla otevřena 26. května a druhý datovaný kinofilm pochází až z Vánoc 1928, je možné, že jej zde Josef Jindřich jen vyzkoušel a koupil později.