Prev Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Prev Prev

1930–35: Cvičení 11. pěšího pluku

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


Perutz 29 políček

S vysokou mírou pravděpodobnosti jde o cvičení 11. pěšího pluku Františka Palackého, velitelství Písek, doplňovací obvod tamtéž (nebo cvičení za účasti tohoto pluku). Proběhlo v letech 1930 – 33 (možná o málo později, ne dříve) za účasti záloh, v klasickém rozdělení na dvě barevně odlišená nepřátelská uskupení (obvykle modří a červení).

1
Bezmocný voják v sajdkáře, opuštěný svým řidičem. Páska na čepici, sloužící k rozlišení manévrujících stran, ho osudově přiřazuje k vítězům či poraženým.
2
Mobilní kantina, jakási potulná arma prvorepublikánské armády. Záhadná zkratka na ceduli značí 11. pěší pluk Františka Palackého. Ještě pár let před tím nosil týž písecký pluk hrdý přívlastek “Jana, prince saského”…
3
Voják ruce spínající není probuzený polní kurát, ale pouze rotný v záloze.
4
Armáda první republiky chodila buď pěšky, nebo byla tzv. hipomobilní. Snímek zachycuje velmi didakticky obě varianty. Sedící vojáci mají na telatech (telechlupatý tlumok) připevněny helmy vz. 1916 německého typu, zděděné po Rakousku, opatřené dodatečně hřebenem francouzského typu. Kombinace zděděného rakouského fundamentu a francouzských či jiných cizokrajných nástaveb byla pro první republiku typická. Úvaha, že spojením dvou dobrých prvků vznikne jeden dvakrát dobrý, se vždy ukázala jako přehnaně optimistická.
5
Těžký kulomet Schwarzlose v protiletecké úpravě. Osvědčený vodou chlazený c. a k. kulomet, užívaný v armádě první republiky po celou její existenci (poslední kusy ochotně převzala wehrmacht v r. 1939) poněkud relativizuje tezi o zpátečnickém a nepokrokovém Rakousku a naopak o pokrokové nástupnické republice… Snímek bychom mohli pokládat za zjevně aranžovaný, neboť poddůstojník s dalekohledem napjatě sleduje nepřátelský letoun, zatímco střelec usnul. Pokud však přijmeme variantu, že se střelec intenzivně soustředí, bude vše v pořádku…
6
Jak již dříve řečeno, vojáci na korbách náklaďáků strnule sedící se vyskytovali spíše ve filmových týdenících. V praxi buď pěšmo nebo koňmo.
7
Praporčík ve službě. Vzhledem k na štorc nasazené lodičce buď
a) je už ve službě dlouho,
b) je to záloák,
c) má smysl pro sebeironii,
d) všechno dohromady.