Prev Photo Photo Photo Photo Photo Prev Prev

1931: „Pupa poprvé ve škole, pro školu, ze školy, mimo školu“

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


Gevaert Belgium 35 políček

První školní den Josefa Šechtla (Pupy) v nově postavených školách na Maredově Vrchu.

Základní školy v Husově ulici na Maredově vrchu byly vybudovány ve 20. a 30. letech. Výstavba komplexu škol probíhala postupně a město Tábor do ní investovalo 5 miliónů korun československých. V roce 1933 byla slavnostně zahájena výuka na Obecné a měšťnaské škole, která se hlásila k Masarykovým ideálům a rozvíjela moderní formy vzdělání. V roce 1964 zde byla zavedena rozšířená výuka jazyků, která trvá dodnes.