Prev Photo Photo Photo Photo Photo Prev Prev

1938–1939, 1944: Stavba Chrámu sboru božích bojovníků; Slavnost českomoravské církve

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


políček

Náboženská obec československé církve v Táboře začala v roce 1938, tedy ke 20. výročí Československé republiky budovat Sboru Božích bojovníků. Je s podivem že v napjaté atmosféře válečných let se podařilo dokončit stavbu, která byla jak píše dobový tisk „památníkem vděčnosti všem, kteří bojovali kdykoliv a kdekoliv za svobodu českého lidu“.

Sbor Božích bojovníků projektovali architekti Václav Vejrych a Jaroslav Kabeš z Prahy, kteří v meziválečném období projektovali řadu veřejných budov ve stylu rondokubismu (například chlapecká škola v Pelhřimově) a později ve stylu funkcionalizmu (Sbor Božích bojovníků v Táboře).