Prev Photo Photo Photo Photo Photo Prev Prev

1938–41: Stavba nemocnice na Pražském Předměstí

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


políček

Táborská nemocnice byla ve své době jednou z nejmodernějších, jak svým prostorovým uspořádáním, tak technickým vybavením. Dosvědčuje to článek v týdeníku Český Jih, který popisuje její vnitřní zařízení.

Stavba v. v. okresní nemocnice v Táboře.

Dokončení I. etapy

Stavba nové v. v. okresní nemocnice pomalu se vlekoucí již po dva roky spěje konečně s největším urychlením ke svému dokončení. Stavebník nemocnice – okresní výbor v poslední své schůzi rozhodl po předchozích četných intervencích a informacích u zemského úřadu i u jiných vlivných činitelů a zadal konečně dobudování interního křídla nemocničního rýsujícího se dosud jako betonový skelet.

Vybavení nemocnice

Již dnes lze s jistotou říci, že nová táborská nemocnice bude jednou z nejmodernějších nejen v jižních Čechách, ale i v republice, protože je nově vybudována od základu a je zasazena do překrásného táborského panoramatu Tábor-Klokoty, nachází se v nejčistším prostředí Tábora, vystavena intensivnímu záření slunce, lemována zelení sadů, lesů, luk a polí. Rovněž bylo přiklíženo při stavbě nemocnice k nejnovějším požadavkům nemocničního ošetření tu- i cizozemského.

Dnes již lze s určitostí říci, že nová nemocnice je vlastně budována jako sanatorium a bude vždy sloužiti budovatelům k velké cti a jejich lásky ke svým spolubližním, trpícím chorobou nebo postiženým úrazem.

Nemocniční pokoje jsou útulné, s bohatstvím sem proudícího slunečního světla širokými okny, převážně na jih obrácenými, v tónových barvách vymalovány, opatřeny nejnovějším ložním nemocničním nábytkem, s ocelovými skříněmi, zapuštěnými ve zdích. Každý pokoj je vybaven umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou a obloženým bílými kachlíčky. Podlahy budou v zájmu hygieny a snadného čištění z bílého šamotu.

Zvláštností je zařízení u každého lůžka nemocného silnoproudé zásuvky k zapojení stolní elektrické lampy, nebo elektroléčebného přístroje a zásuvky pro poslech radiofonní, takže nemocný v dlouhé chvíli bude míti možnost poslechnouti radio vlastními sluchátky aniž by tím rušil svého spolunemocného, nemajícího případně právě náladu pro poslech radia.

Elektrické osvětlení pokojů je řešeno na základě nejnovějších poznatků osvětlovací techniky, příjemného rozptýleného a měkkého světla oči nedráždicího. Noční osvětlení je tlumené a bude zvláštností táborské nemocnice, neboť je novým vynálezem naší domácí elektrotechnické firmy Bratří Krchové v Táboře.

— Český Jih, 3. září 1938