Prev Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Prev Prev

1938: X. všesokolský slet v Praze

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


Selo Panchromatic 31 políček

Na X. všesokolském sletu cvičilo celkem 350 000 účastníků a přišlo se na něj podívat více než dva miliony diváků. Celý slet vyzněl manifestačně a měl se stát povzbuzením národa v době hrozícího fašizmu. Fotografie z kinofilmů Josefa Jindřicha pak byly publikovány v Sokolském sborníku vydaném u příležitosti sletu. Do Prahy přijely i malé skupiny z Drážďan, Berlína a Mnichova, v průvodu však byly nuceny kráčet, podobně jako Sokolové vídeňští, pod říšskou vlajkou s hákovým křížem.