Auguste & Louis Lumière

“ — Desátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.

 
Známá fotografie Louise (vlevo) a Augusta (vpravo) Lumièrů českého autochromisty Karla Šmirouse s podpisy a věnováním.

Geniální průkopníci filmu a barevné fotografie Auguste (1862 – 1954) a Louis (1864 – 1948) Lumièrové se narodili v Besançonu. Již ve věku sedmnácti let Louis vyvinul vysoce citlivé negativy, které se začaly vyrábět v Lyonu v továrně na fotografický materiál jeho otce, Antoina Lumièra.

Kinematograf jako promítačka.
Bernard Chardère, „Les Lumière“, Payot Lausanne, 1985

Nesmrtelnou slávu bratři získali díky kinematografu. Myšlenku promítat pohyblivé obrázky jim vnukl jejich otec Antoine Lumière. V roce 1894 uviděl v USA Edisonův Kinetoskop (předchůdce kinematografu). Jeho synové za několik měsíců zhotovili první funkční prototyp přístroje „Cinématographe Lumière“, který byl kamerou i promítačkou, a 13. února 1895 jej patentovali. Bratři Lumièrové jej považovali pouze za kuriozitu bez budoucnosti a bez komerčního potenciálu.

První veřejné promítání (Dělníci odcházející z továrny na konci směny) proběhlo v prosinci 1895 v Paříži. V zápětí vytvořili řadu dalších krátkých filmů (kolem 1 minuty), mezi nejslavnější patří Příjezd vlaku na La Ciotât, pravděpodobně první filmová komedie L’arroseur arrosé (Pokropený kropič) a velký úspěch zaznamenalo promítání na fotografickém kongresu v Lyonu v červnu 1895, kdy účastníci viděli na filmu sami sebe.

V roce 1895 Antoine Lumière otevřel stálé kino v Paříži a s velkým úspěchem promítal v Evropě i v Americe. Bratři Lumièrové pracovali na technickém zdokonalení vynálezu. Pro dosažení vyšší kvality obrazu vyrobili v roce 1900 kameru na velký formát, 75 mm.

Barevná fotografie procesem Lumière Trichrome, který předcházel Autochromu používal metodu tříbarevné fotografie.

Velkolepý úspěch kinematografu však bratrům Lumièrům ke spokojenosti nestačil. Louis zkoumal možnost stereoskopického promítání. Několik let se soustavně věnovali vývoji materiálu pro barevnou fotografii, který roku 1903 patentovali. V roce 1907 začali prodávat první úspěšný materiál pro barevnou fotografii „Autochrome Lumière”.

Autor: