František Krátký: Světelné obrazy itálie 1897

Osmá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.

 

František Krátký (1851–1924) patří k nejvýznamnějším fotografům a vydavatelům stereofotografií v českých zemích epochy Rakousko-Uherska. Fotografií se profesionálně zabýval od srpna 1880. Roku 1900 postavil na předměstí Kolína velmi úspěšný Fotochemigrafický závod. Většina snímků na výstavě pochází z jeho cesty do Itálie uskutečněné roku 1897.

Na výstavě najdete na 60 zvětšenin z kolorovaných diapozitivů, které jsou vzácně dochovanou fotografickou památkou před rozšířením vynálezu barevné fotografie. Jde vlastně o malé miniatury s fotografickou věrností, neboť základem pro ruční kolorování byl černobílý diapozitiv (většinou formátu 8,5 × 8,5 cm). Technika kolorování byla dosti vzácná i ve své době, neboť byla náročná na jemnost, preciznost a smysl pro detail.

 

Kdo byl František Krátký?

František Krátký

František Krátký patří k nejvýznamnějším fotografům a vydavatelům stereofotografií v českých zemích epochy Rakousko-Uherska. Narodil se 7. září 1851 v Sadské, kde měl jeho otec František Vojtěch Krátký, pracující jako malíř, také tiskařský provoz. Vyučil se u otce tiskařským technikám, studoval takzvanou elementární školu na pražské malířské akademii. První archivní zmínka, spojující jej fotografií, pochází ze srpna 1880 v Kolíně, kde pak byl základ jeho fotografického podnikání celý další život.

Vedle portrétní práce se věnoval krajinářské fotografii a fotografování pamětihodností. Jeho nejstarší známý datovaný snímek památky pochází z roku 1881. Programově zvýrazňoval roli svých snímků při poznávání vlasti jako obrazové didaktické pomůcky. Soustředil se především na stereofotografie, umocňující zážitek z prohlížení prostorovým efektem.

František Krátký s chotí, asi 1899

V dubnu 1898 se oženil s dvacetiletou dívkou a v manželství méně cestoval a více se soustředil na vydávání již nafotografovaného. Na předměstí Kolína roku 1900 postavil Fotochemigrafický závod (obr 2) s velmi progresivním chápáním fotografických služeb, které měly velký úspěch. Po oční operaci jej existeční tíseň v dubnu 1913 donutila k prodeji jeho Fotochemigrafického závodu a k pronajímání portrétního ateliéru, kde po dosažení plnoletosti začal pracovat jeho syn Jiří, narozený 1901.

Krátkého dům a ateliér v Žižkově ulici na Kouřimském předměstí Kolíná

František Krátký zemřel v Kolíně v květnu 1924. Vedle svého vrstevníka Rudolfa Brunera-Dvořáka byl v epoše Rakousko-Uherska jedním z mála českých vskutku „evropských fotografů“ šíří i výpovědí své fotografie.

Autor:

František Krátký cestovatel.

Žádný jiný profesionální fotograf neprocestoval ke konci 19. století tak důkladně český a moravský venkov jako František Krátký. Fotografoval také v cizích zemích, kromě celého Rakousko-Uherska pobyl na Balkánu, Itálii, Švýcarsku, Rusku, Německu, Francii, Monaku. Vydával také snímky z ciziny jiných autorů, například E. S. Vráze. Zastával názor, že zemi charakterizují především lidé, kteří v ní žijí, a proto středem jeho fotografického zájmu byl člověk, nikoli třeba památka sama o sobě.

Itálie 1897

Většina snímků na výstavě pochází z první poloviny roku 1897. Trasu cesty z dubna až června můžeme rekonstruovat z části dochované korespondence: Flo-rencie – Řím – Neapol – Livorno – Nice – Janov – Nice – Monako – Janov – Turín – Miláno – Verona (obr 3). Další cestu na jih kontinentu uskutečnil v květnu až červnu 1898, ale tehdy věnoval především pozornost balkánským zemím. Z Mostaru cestoval do Sarajeva, odtud přes Travnik do Zajce a pak do Zábřehu. Je možné, že krátké cesty do Itálie uskutečnil i počátkem nového století, kdy navštívil také Benátky, na první cestě vynechané.

Autor:

Co jsou kolorované diapozitivy?

Kolorované diapozitivy jsou vzácně dochovanou fotografickou památkou před rozšířením vynálezu barevné fotografie. Jde vlastně o malé miniatury s fotografickou věrností, neboť základem pro ruční kolorování byl černobílý diapozitiv (většinou formátu 8,5 cm × 8,5 cm) Technika kolorování byla dosti vzácná i ve své době, neboť byla náročná na jemnost, preciznost a smysl pro detail. Fotografie často kolorovali absolventi malířských akademií. Kolorovaly se většinou snímky, které byly pokládány za jedinečné okolnostmi svého vzniku i dokumentární či estetickou hodnotou. U Františka Krátkého, který byl velkým propagátorem stereofotografie, se navíc kolorovaly dvojice snímků.

Autor:

Dopisy z Itálie

Frantiček Krátký s rodiči

Z “italské cesty” se v pozůstalosti zachovala část korespondence, kde fotograf plasticky líčí své zážitky, trable a zkušenosti. V dopise z Florencie, psaném zřejmě rodičům a datovaném 11. dubna 1897 psal: „Zde se mi valně nedařilo, měl jsem moc špatný čas, nevím jestli snímky budou pěkné…”. Z dopisů vyplývá, že většinu záběrů posílal k vyvolání domů a že fotografoval nejen na skleněné desky, ale i na “filmky”. „Večer něco volám, víc nemohu… Posílám dnes bedničku s filmkama, jsou tam i volané, ale jest to spletené, ať to opatrně bratr otevírá v komoře!“

Téměř v každém dopise zaznívají obavy, jak se firmě doma daří. „Jak mi jdou obchody – špatně, tuším to“ … „Ani nepíšete jestli je co dělat?“). Obavy zaznívaly i z vlastní práce: „Mám ustavičně úzkost, bych vše dobře provedl, neb to stojí peníze. Doufejme že to bude dobře. Člověk vykecá desek moc, jelikož si nejsem jist, když čas není.“ Pod pojmem „čas“ zde rozuměl vhodné světelné podmínky. „Čas mne zlobí – není dost jasno, mnohdy marně celý den se plahočím“, píše z Říma neznámému příteli 19. dubna. „Jen kdyby byl čas!“ často říká. „Když ale ten musím krást – je to zlé – to jsou květy, které nemohu vysávat…“, píše z Říma v jiném dopise rodičům a pokračuje. „Zde bych měl být aspoň 4 neděle, nejde to, musím hledět dál neb mám moc ještě před sebou“. Věcně popisuje finanční zázemí celé operace, přičemž podtext stran šetrnosti je neustále zřejmý. Z Říma 16. dubna 1897 píše: „Když to vše vzdálené, projezdím 2–3 franky jen v tramvaji. Člověku platím 1.50 zl. denně a pokoj též 1.50, tak utratím denně se stravou 5 zl. a tramvaj až 1.50, tak průřezem 6.50. Co dělat? Levněji se to odbýt nedá.“

Vedle věcných sdělení zaznívají i pocity osamění. „Kdybych aspoň někoho měl, s kým bych si mohl pohovořit“, píše neznámému příteli. Jindy zase rodičům: „Doufám, že tam najdu vaše dopisy, jsem věru jako sirotek, nic nevím co děláte a jak vše doma jde – jakobych už nikoho neměl na světě“. Projevovala se také únava z vyčerpávající práce: „A nachodím se! Už mám člověče nohy celé ošoupané – čím dále budu kratší“, psal příteli. Trápila ho také únava z nevyspání „Jak je to úmorné, nemohu říci – jsem umdlen a ulehám v půl noci – často v nejlepším spánku vyburcován buď sousedem v pokoji vedle nebo křikem z ulice – ti lidi zde jsou suroví – jak to musí být dále? Divoký, nevázaný lid – hned se to pere a hádá a jak!“

Nechybí ani různé půvabné postřehy o „Taliánech“ a zejména „Taliánkách“. „…Zde vůbec pro čistotu smyslu není. Taliánky v krojích ustrojené po ulicích s kyticemi vás pronásledují. Fotografovat se však zadarmo nedají, chtějí až 2–3 líry (zlatku)… Jsou ale ztepilé, na mnohé postavy a pěkné ženy je radost hledět – zvláštní držení těla a obličeje mají hrdé…“

Autor:

Stereofotografie

Stereofotografie je samostatné odvětví plastické fotografie, založené na zobrazení a prezentaci dvojic snímků upravených tak, aby při prohlížení vznikal prostorový vjem. Ve fotografii se využívá od roku 1853.

Holmesův stereoskop, foto Dave Pape

Stereoskopické dvojice snímků bylo možné pořizovat postupně pomocí jednoho přístroje s jedním objektivem, přičemž mezi jednotlivými expozicemi bylo nutné přístroj stranově posunout o určitou vzdálenost, která odpovídá vzdálenosti očních os. Aby byl zachován stereoskopický efekt, bylo nutné přesně dodržet pozici kamery v obou polohách a provést snímky co nejrychleji za sebou.

Stereofotoaparát Františka Krátkého. Výrobce J. Wanaus, Wien, kol. 1895, na desky formátu 9×18 cm, objektivy C. P. Goerz AG, Berlin

Pro využití specifických možností stereoskopie měly největší význam přístroje, které umožňovaly pořizování obou snímků dvojice najednou. Prototypem všech těchto přístrojů byla komora Johna Benjamina Dancera z roku 1853 vybavená dvěma objektivy a vnitřní přepážkou. Vedle přístrojů s jedním společným měchem se častěji užívaly přístroje se dvěma měchy, takže stereopřístroje působily jako dvojčata. Nejvyužívanějším formátem byl formát 8,5 × 17 cm.

Autoportrét S. E. Vráze před horou Nantai San (男体山), Japonsko, 1896. Vydal František Krátký

Stereofotografie měla zásadní význam pro proměnu fotografie v komunikační nástroj. Jejich prohlížení se v druhé polovině 19. století stalo oblíbenou domácí zábavou a tomu se přizpůsobovala i šíře a podbízivost námětů. Nejčastěji se s pomocí stereosnímků „cestovalo“.

Stereofotografie zachycující využití stereoscopu při výuce. Underwood & Underwood, 1901

Prohlížení stereosnímků se dělo jak pomocí jednoduchých kukátek vyrobených z kartonu, tak pomocí dřevěných skříněk a skříní, které byly součástí interiéru jako kus nábytku.

Autor:

Texty o Itálii Jaroslava Marii

Jaroslav Maria, foto Josef Jindřich Šechtl.

Jaroslav Maria, Itálie

Dobrodružství, které prožíval člověk na přelomu 19. a 20. století při cestování, si lze dnes jen představovat, jelikož rozvoj turistického ruchu vše změnil. K přiblížení snad pomůže raný cestovní průvodce spisovatele a advokáta Jaroslava Marii. Kniha byla vydána v roce 1925, začala však vznikat už v době Krátkého cesty do Itálie. Vybrali jsme několik úryvků, které vás provedou výstavou. Začněme úvodem:

„Umění cestovati je těžké. Učení platíme všemožnými strastmi a marně vyplýtvanými penězi. Většina cestovatelů, nejvíce mladí lidé manželé, si řeknou: Pojedeme do Itálie, a v duši se vybaví sladký sen o tropické vegetaci, palmách, oranžích, grandiósních dómech, nádherných sbírkách, kde se lze na vše jen podívati, a už je mysl i srdce nasyceno. Až k smíchu bývá zklamání těchto ubožáků, kteří v nových šatech, s velkými kufry, kde nahromadili spousty zbytečností, překročí hranice, nedovedou si říci průvodčímu, kam jedou, zavolati posluhu, aby jim odnesl zavazadla, nemají ponětí o rozdílech hostinců, zvláštnostech stravy a ovšem ani zdání o podstatě a ceně kusů výtvarného umění, které je v Itálii velmi nepřehledně roztroušeno.

Když tedy jsem čtvrtstoletí takřka každého roku v Itálii cestoval, krvavými penězi a nejkrutějšími svízeli za učení se cestovaní platil, chci stručně a věcně krajem pověděti své zkušenosti.“

— Jaroslav Maria, „Itálie“, 1925, str. 7

Jaroslav Maria, 1840–1942

„…je vžita v Táboře idea divadelní, o tom svědčí Šmahelova deska i jména autorů místních: Marie Puková, Táborský, Tršický, Mixa – Táboran a nejlepší ovšem – Jaroslav Maria, ten veliký znatel Itálie, ale i přísný soudce panstva v taláru. Potkáte-li ho někde, pohovořte s ním, taková chvilinka vás potěší.“

— Prof. Stanislav Dvořák, 1935

Vlastním jménem Jaroslav Mayer, narozen 24. 2. 1870 v Rakovníku – zemřel 8. 11. 1942 v koncentračním táboře v Osvětimi.

Spisovatel a dramatik židovského původu, autor řady provokativních románů, například z prostředí justice (Panstvo v taláru, Váhy a meč atd.) a divadelních her. Pokusil se zachytit břitce kritický a satirický obraz soudobé české společnosti v románech a pamfletech Vojáci a diplomati – 1930, Bankéři a proletáři – 1934, Advokáti – 1937. Kromě toho se opakovaně vracel k příběhům tragické milostné vášně (román Kyvadlo věčnosti – 1920) a k erotickým námětům. Nejkrásnější chvíle svého života, v době své dovolené, tráví v Itálii, kterou dokonale zná a miluje ji jako svou vlast. JUDr. Jaroslav Maria se narodil v početné rodině advokáta. Studoval na gymnáziu v Benešově a v Hradci Králové, maturitní zkoušku složil na gymnáziu v Praze. Po promoci na české univerzitě v Praze, nejprve advokátní koncipient v Rakovníku a v Hradci Králové, v letech 1903 až 1908 pracoval v Berouně, posléze samostatný advokát v Táboře. Během heydrichiády byl v červenci 1942 zatčen. Vězněn byl v Praze, Terezíně a od září v Osvětimi, kde po několika měsících zemřel na skvrnitý tyfus.

— Zpracoval Jiří Kohout

Toskánsko

„Krásným podhorským krajem je Toskána, oddělená Apeninem od Umbrie a sahající až k moři tyrhenskému. Zhruba ji můžeme ohraničit Ravennou, Feanzou, Pisou, Orviétem, Arezzem. Tato požehnaná, zářivá provincie jest jediný sad, půvabně se zvyšující i snižující. Z Fiesóle u Florencie je možno utvořiti si dobrý dojem této zelené, smavé zahrady, kde není hnědých polí, písčitých pustin, kde se jen třpytí nejpestřejší tóny zeleně, kterou křivolace protíná šedolesklý Arno a do které jsou zasazeny bílé dvorce, kláštery, kostelíčky, drobné dědiny se skromnými zvonicemi, městečka, a uprostřed které trůní, ovšem jen s výšky – nesmrtelně krásná Florencie.

Toskána má i část nehostinnou a chmurnou. Již nemnoho za hlavním městem, směrem k moři, blízko Sieny je krajina temnější, přísnější a zamlklejší. Tam kde končí pohádka ligurské Riviéry, začíná se ponenáhlu smrtonosný pás bahenní půdy, dýchající močálovitými výpary. Toť prokleté Maremmy, roztáhlé od Pisy k Římu podle mořského pobřeží. Pohled na tyto vlnité výšiny skličuje, ale nepostrádá velebnosti. Tkví tu tragika kraje, druhdy bohatého a smavého, který z příčín dosud nezbádaných ochuravěl, vydechuje zhoubu a zasažen malomocenstvím, soustřeďuje se v samotách, rozpadávajících se, nuzných vsích, i prastarých městech, mlčících v hrdém neštěstí.“

— Jaroslav Maria, „Itálie“, 1925, str. 9

Florencie

„Velká rozkoš a ještě větší zklamání. Okolí metropole toskánské je okouzlující. Město shluklé a stlačené v údolí je vroubeno výšinami zvlněnými tak měkce a lahodně, že jsem nikde neviděl návrší tak vyvážených a hebce objímajících lidské mraveniště. Střechy rezivě rudé, imposantní kopule dómu, špičaté věže a pás zakroucené, lesklé řeky, pozorována z výšiny skýtá královna nad Arnem podívanou, jaké se nelze nasytiti. Město však, žel, neuspokojí. Jeť tu soubor velmi obyčejných budov, ani starých, ani nových, s klikatými, špinavými ulicemi. Nic nemůže tak názorně ukázati ohyzdné seskupení staveb, jako nábřeží Arna, díváme-li se na jeho levý břeh. Toť jediná ubohost, špína a pustota. Velké město, spousty domů, ale poměrně málo jednotlivostí, jedinečné ceny umělecké. Ani soubor dómu, zvonice a babtisteria nenadchne. Ani málo ani mnoho. Střízlivá, pompézní věc.

Jediná radnice, hrdinská, chmurná, massivní, majestátní se zubatým cimbuřím a výhrůžnou věží, se sousední otevřenou lodžií dei Lanzi budí respekt a dává tušiti, jaké to v městě bývalo, ale již dávno není. Tak upoutává město dvěma kouzly: líbeznou okolní krajinou a uměním v této zemi největším.“

— Jaroslav Maria, „Itálie“, 1925, str. 15

Neapol

Ohromné mraveniště je terasovitě zbudováno v několika pásech skalnatého úbočí a tím již zajímá. Krásně rozloženo v zálivu tichého, modrého moře. Za ním se zvedá kuželovitá hora modravého Vesuvu s kotoučem dýmu, nad temenem stále se chvějícího. Velké plochy skalního hřbetu kolem města stále zelené, plné starých stromů a čistých, krásných vil. Z moře líbezně vystupují mlhavé obrysy půvabných ostrovů. Tož je tu mnoho kladných vlastností pro chválu celku. Jinak je toto lidnaté sídlo shlukem špinavosti, zápachu a křiku. Není místečka, kde by bylo lze uniknouti těmto třem svízelům. Není budovy, která by tě umělecky přemohla. Není útulného sadu, není stinného stromořadí, parno, všude stále čpavý kouř, omítky budov oprýskané, všecko zchátralé a hynoucí. Těžké putování sráznými ulicemi, vozy uliční dráhy jezdí až v hodinových intervalech, aby pak přeplněný vůz fičel kolem bez zastávky.

Krásná na pohled z dálky – ale pro Neapol bych neumřel!

— Jaroslav Maria, „Itálie“, 1925, str 21–22)

Bologna

„Smutná a místy pustá je krajina, rýsovaná asi městy Padovou, Ferrarou, Ravenou, Bolognou, Modenou, Piacenzou a Milánem. Toť všednost třeba místy úrodná, oživená jen topoly, vrbami, olivami, révou, která roste všude, a vyprahlými travinami. Zde řádí také v létě komáři. Ku podivu je tento kraj umělecky vysoce významný.“

— Jaroslav Maria, „Itálie“, 1925, str. 8

„Hlídač Apenin, velmi hezké, prostranné a vzdušné město, svérázné svými podsíněmi (podloubí), dvěma úzce hranolovitými, křivě k sobě nachýlenými věžemi, dlouhou a krátkou. Ze starého, středověkého města nezbylo takřka ničeho a jest Bologna dobrým typem provinčního, moderního italského města, neveliké zajímavosti v celku ale tajícího semo tamo vzácný kus umění.“

— Jaroslav Maria, „Itálie“, 1925, str. 15

8. Výstava v Muzeu Šechtl a Voseček

Na výstavě najdete 56 fotografií vytvořených digitálně z originálních ručně kolorovaných stereoskopických diapozitivů, vytištěné na inkoustové tiskárně Epson 4800. Výstavu připravil Pavel ScheuflerMuzeum fotografie Šechtl a Voseček.

Na výstavě spolupracovali: Andrea ArchangeliPaolo Bonzini pomohli identifikovat nepopsané fotografie, Jindřiška Bumerlovápaní Lánová opravily velkou část popisek, Eva Hubičková, Marie Šechtlová a Jan Hubička spolupracovali na organizaci výstavy, Eva Hubičková doplnila a rozvedla popisky Františka Krátkého, Jiří Kohout napsal životopis Jaroslava Marii, Kateřina Scheuflerová zdigitalizovala a vyretušovala historické stereodiapozitivy, Rodina Škrlova připravila výstavní prostory a zorganizovala program přednášek i setkání po dobu konání výstavy, John Titchener a Lenka Schleeová přeložili texty do angličtiny a výrazně přispěli k zlepšení mnoha popisek, Jakub Troják navrhl typografii plakátu, pozvánky, tabulí a popisek. Na tabuli o stereofotgrafii byly použity fotografie zpřítupněné Kongresovou knihovnou USA. Portrét Jaroslava Marii zapůjčilo Husitské muzeum v Táboře.

Děkujeme.

Část fotografií z výstavy je zpřístupněna na internetu na adrese http://www.scheufler.cz v oddílu výstavy.