Marie a Josef Šechtlovi, 1951

Fotografoval Josef Jindřich Šechtl.