Marie Šechtlová s dcerou, Bulharsko (1955)

(Rané experimenty s barevnou fotografií negativ-pozitiv, foto Josef Šechtl)