Kaňonem Lužnice

30 kilometrová cesta pokračuje Lužnickým údolím až do Tábora