26–New York, náš byt, 1. Avenue, u Carla Krafta. 1902 – 1903