Rodina Františka Charfreitága, 1892-1885

Fotograf neznámý, Negativ 9×12 cm

Jaroslav Charfreitág se narodil jako páté ze sedmi dětí. Na fotografii:

1. řada: rodiče František (1848) a Antonie (1848)
2. řada: Marie (1871), Božena (matka Antone), Františka (1872, syn Pavel padl u RAF)
3. řada: Emilie (1870), František (1875) Jaroslav (1877)