Cvičení hasičů v Chotovinách 1928

Oslava 50letého trváni sboru dobrovolných hasičů v Chotovinách, v rámci oslav 10. výročí naší samostatnosti, provedena bude v neděli 22. července. Pořad: ráno o 5. hod. budíček; 8 1/2 hod. vítání sborů; v 10 hod. koncert na náměstí před spolkovou místostí; o 11. hod zkoušky cvičících sborů. Odpoledne o 13.30 hod. seřazení průvodu a odchod na Sokolské cvičiště; slavnostní řeč; dějiny sboru; odevzdání diplomů; prostná a sjezdová se sekerkami; cvičení s háky; zvláštní vystoupení; závěrečná scéna. Po slavnosti na cvičišti koncert kapely p. Josefa Zíky ze Stádlce. O 20. hod. věneček u br. Ad. Novotného a br. Jar. Slunečky. Slavnost se koná i za nepříznivého počasí.

— Český Jih, 13.července.1928

Chotoviny

Oslava padesátiletého trvání našeho sboru, uspořádaná v neděli 22. m. m. vydařila se k plné spokojenosti a utužila bratrství ve sboru. S oslavou záslužné činnosti, bylo oslaveno též 10. výroži naší státní samostatnosti. Přítomni byli činovníci hasičské župy táborské, župní starosta br. Truhlář přednesl slavnostní řeč, jež zanechala v posluchačích hluboký dojem. O dějinach sboru velice pěkně mluvil br. náměstek župního starosty a župní pokladník br. Cihelna. Slavnostní náladu, plnou bratrské srdečnosti, zvyšovalo krásné počasí. Zvláště dojemně působilo vyzmamenání zasloužilých členů sboru: za padesátiletou činnost starosta sboru br. Jan Koželuh, br. Josef Klejna, praporečník; za čtyřicetiletou činnost br. Jan Klejna, jednatel a Jos. Poslaslanecky diplomy Zemské Ústřední jednodty hasičské v Praze. U příležitosti té udělil sbor diplomy činným členům br. Jos. Zrzaveckému a br. K. Froňkovii. Čestnými členy sboru jmenoval p. Fr. Kodla, sládka za padesátileté nepřetržité přispívání do sboru, p. JUDra Ervína Nádherného, protektora sboru a p. Karla Hantschla, lesmistra. Cviření provedeno vzorně. Zvláště vystoupení bratrského sboru z Radkova odměněno bylo pochvalou. Závěrečná zcéna „rozvinutí národní vlajky“ vydařila se skvěle a působila mocným dojmem. Sbor děkuje věem, kdož se o tak zdařilý průběh přičinili.

— Český Jih, 11. srpna 1928

Chotoviny 1928 Chotoviny 1928 Nástup hasičů před hospodou

Nástup hasičů před hospodou Pochod na Sokolské cviciště Pochod na Sokolské cvičiště

Pochod na Sokolské cvičiště Vyznamenání zasloužilých členů Cvičení se sekyrkami

Cvičení se sekyrkami Cvičení se sekyrkami Cvičení s háky

Cvičení s háky Závěrečná scéna - rozvinutí národní vlajky Kapela Josefa Zítky se Stádlce

Činovnící táborské župy hasičské Krojované družiny Krojované družiny

Bratrský sbor z Radkova