Nedělní trh na Žižkově náměstí (též houby na náměstí), 1932