Sláva Stalinovi-osvoboditeli našich národů, obránci nší svobody a nezávislosti. Učme se u Stalina budovat socialismus v naší zemi. Zemědělci u grandu, 1948