New York (říjen 1964)

Z negativu Orwo 6×6 cm
(z cyklu 56ti fotografií M. Š. pro knihu „ New York“ s textem Miloslava Holuba, vydalo nakladatelství Mladá fronta, 1966)
Fotografovala Marie Šechtlová, všechna práva vyhrazena.