Bleší trh na porte de clignancourt (Paříž, 1965)

z kinofilmu
(z připravované knihy)
Fotografovala Marie Šechtlová, všechna práva vyhrazena.