Akt — dívka s copem (1963)

Z negativu 6×6 cm
(z cyklu 13 fotografií „Z lásky“ s básněmi S. K . N eumanna „ Nad tělem Tvým“)
Fotografovala Marie Šechtlová, všechna práva vyhrazena.