Auto-motocyklová klubovní soutěž

V Táboře dne 12. října 1928

Auto-motocyklová klubovní soutež vytrvalostní Autoklubu Tábor uskutečněna byla v neděli 7. října. Z přihlášených 83 vozidel dostavilo se ke startu 75, z nichž dojelo 65. Start v Táboře, stanovený na 10. hodinu, byl přesně dodržen a byl hladký. Přihlíželo k němu mnoho obecenstva, utvořivšího hustý špalýr, jak před startem, tak za ním. Krátce po odstartování prvních vozidel spustil se drobný déšť, který se změnil ve vydatný liják, trvající přes poledne. Již se zdálo, že soutěž bude ohrožena, ale konečně déšť ustal a na cestě k cíli jeli již závodnící po oschlých silnicích. Stav závodníků celkem znamenitý, neboť až na nepatrné příhody nikdo neutrpěl vážného úrazu. Dva závodníci lehce zraněni a ponecháni v domácím ošetřování. Jeden z nich docela v dobré náladě dojel k cíli. Zvláštní pozonosti zasluhuje pan Olivier Mladota, jenž dostal se k cíli s ochuravělou pravou rukou, takže celou trať projel a řídil rukou levou. S pochvalným uznáním nutno zmíniti se o ochotě a učinlivé součinnosti četnictva, skautů a skautek, kteří po celé trati v okruhu 150 km vyšli závodníkům vstříc a přispěli tak k hladkému průběhu soutěže. Zvláště mile působilo opatření ve Vlašimi, kde tamější sbor junáků v čele s p. F. Kulíkem, mlynářem, a sanitní sbor dobrovolných hasičů udržovali pořádek a upřímě vítali projíždějící vozidla. Vůbec všichni závodníci, kteří se súčasňují jiných závodů, jednomyslně s pochvalou se zmiňovali o vzorné organizaci soutěže. U cíle v Táboře byli soutežící očekávání a radostně vítáni množstvím obecenstva, utvořivšího opět dlouhý a hustý špalýr. Ze 65 závodníků, projevším cílem obdrželi:

V kategorii motocyklů do 350 ccm:

V kategorii motocyklů do 500 ccm: V kategorii motocyklů nad 500 ccm: V kategorii sidecarů do 600 ccm: V kategorii sidecarů nad 600 ccm: V kategorii automobilů do 1200 ccm: V kategorii automobilů do 1600 ccm: V kategorii automobilů do 2000 ccm: V kategorii automobilů nad 2000 ccm:

Večer uspořádán byl v Grand Hotelu společný večer spojený s rozdílením cen. Vítězové obdrževší I. cenu, obdrželi kromě toho vavřínové věnce, ozdobené stužkou národní trikolory. Kromě toho obdrželi tovární ceny: J. Nemeček, Vlaším od firmly Walter; Otto Weil, Tábor a JUDR. E. Nádherný, Chotoviny, od firmy Tatra;. Arch. F. M. Klíma, Tábor, od firmy Škoda; Ant. Rudolf, T8ábot, od firmy Vacuum Oil Company, Josef Ševčík, Ml. Vožice, putovní cenu -- stříbrný pohár zn. Ariel. Dále byla udělena celá řada cenných a praktických předmětů darovaných firmou Josef Kroc, zástupce Škodových závodů, Tábor. Všem soutěžícím bez ohledu na odělené ceny, kteží projeli cílem, daroval Autoklub jako požadatel soutěže umělecké plakety. Společenký večer zahájen byl srdečným proslovem pana předsedy J. Wodičky, na nějč navázali pánove: Karel Baurer z Prahy a Jan R. J. Stohr. Mladý Autoklub, jemuž kongres Kartelu určil termín pro národní (otevřený) závod „Pacovský okruh“, touto soutěží podstoupil zatěžkávací zkoušku, již se čestně zhostil a čestně v ní též obstál. Získané zkušenosti zajisté plné použije Autoklub Tábor v přípravných pracech k budoucí soutěží aby v ní tak šťastně obstál jako při prvním svém podniku. (Zpráva oficielní)

01deska0026 02deska0028 03deska0021

04deska0031 05deska0030 06deska0023

07deska0019 08deska0020 09deska0018

10deska0050 11deska0024 12deska0022

13deska0017 14deska0029 15deska0016

ceny1 ceny2